“ Önemli olan nereden başladığınız değil, nereye varmak isteğinizdir. ”