Head ve Tail Komutları

Head ve Tail Komutları

Terminal ile çalışırken log dosyalarıyla veya filtrelenmemiş karmaşık dosyalarla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Veya bazen dosyaların sadece başını veya sonunu görmek isteyebiliriz. İşte böyle durumlarda head ve tail komutları imdadımıza yetişiyor.

head komutu bir çıktının veya dosyanın başından istediğimiz byte(karakter sayısı da diyebiliriz) veya satır sayısı kadar veriyi ayırmaya yarıyor.
tail ise aynı şekilde çıktının veya dosyanın sonundan başlayarak aynı işlemleri gerçekleştiriyor.

Bu komutların standart çıktısı 10 satır olarak belirlenmiştir. Eğer tail dasya_adi şeklinde kullanırsanız dosyanın son 10 satırını size çıktı olarak verecektir.


Şimdi bu komutların kullanımlarını görelim. head komutu ile başlayalım. Aşağıdaki gibi bir kullanım bize dosyanın ilk üç satırını gösterecektir.

head -n 3 dosya_adi.txt

Terminal_033

İlk 5 karakteri almak istediğimizde ise

head -c 5 dosya_adi.txt

komutunu kullanmamız gerekiyor.

Aynı şekilde tail komutu için -n 2 argümanlarını girdiğimizde, dosyanın son iki satırı bize çıktı olarak dönecektir.

tail -n 5 dosya_adi.txt

Terminal_032

Bu işlemlerin pipe ile kullanımını ise aşağıdaki gibi yapabiliriz. “ls -l” ile dosya dizinimizi listeleriz. Daha sonra çıktıyı pipe aracılığıyla tail komutunu göndeririz ve çıktının son 4 satırını elde etmiş oluruz. Aynı şekilde bu sonucu da pipe ile head’e gönderdiğimizde ilk satırı elde etmiş oluruz.(Son 4 satırın ilk satırı)

ls -l | tail -n 4 | head -n 1

Terminal_030

İlgili Yazılar

Yorum Yok

Fikrini Paylaş

Yorum yaz...


“ Başarmanın yapmaktan başka bir yolu yoktur. ”